Oppimisympäristöt

Me pidämme haasteista – rakastamme ongelmanratkaisua. Luomme älykkäitä digitaalisia ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin.

STRATEGINEN SUUNNITTELU

GRAAFINEN SUUNNITTELU

KÄYTTÖLIITTYMÄSUUNNITTELU

Tarvelähtöisyys

Aloitamme suunnitteluprosessin verkkopalvelun toiminnallisuuksien kartoituksella. Arvioimme tilaajan alustavat suunnitelmat ja luomme kokonaiskuvan lopputuotteen ominaisuuksista sekä teknisistä mahdollisuuksista. Arvoimme samalla hankkeen toteutettavuutta suhteessa kustannustavoitteisiin.

Käyttöliittymä

Digitaalisen palvelun laatu määrittyy käyttöliittymän graafisen ilmeen kautta loppukäyttäjälle. Suunnittelijamme tekee alustavat ehdotukset yleisestä visuaalisesta ilmeestä, minkä jälkeen siirrymme yksityiskohtaiseen käyttöliittymän muotoiluun. Järjestämme tapauskohtaisesti myös käyttäjätestausta prototyyppien avulla.

Työpajat

Usein projektin onnistunut lopputulos ratkaistaan perussuunnittelun aikana. Järjestämme tilaajan ja käyttäjäryhmien kesken tarpeellisen määrän työpajoja, joissa palvelun rakenne, sisällöt sekä toiminnallisuudet saavat lopullisen muotonsa.

Houkuttelevat sisällöt

Aloitamme suunnitteluprosessin verkkopalvelun toiminnallisuuksien kartoituksella. Arvioimme tilaajan alustavat suunnitelmat ja luomme kokonaiskuvan lopputuotteen ominaisuuksista sekä teknisistä mahdollisuuksista. Arvoimme samalla hankkeen toteutettavuutta suhteessa kustannustavoitteisiin.

Me pidämme haasteista – rakastamme ongelmanratkaisua. Luomme älykkäitä digitaalisia ratkaisuja asiakkaiden tarpeisiin.

Graafinen suunnittelu

Visuaalinen ilme on yrityksesi erottuvin osa.

Luomme graafisen suunnittelun ratkaisuja, jotka ilmentävät tuotteesi ydinajatuksen houkuttelevasti.

Lue lisää graafisesta suunnittelusta

Sisällöntuotanto

Laadukkaat ja oikein optimoidut sisällöt sijoituksesi hakukonepalveluissa. 

Suunnittelemme ja toteutamme palvelusi 

Lue lisää sisällöntuotannosta

Verkkosivujen suunnittelu

Visuaalinen ilme on yrityksesi erottuvin osa.

Luomme graafisen suunnittelun ratkaisuja, jotka ilmentävät tuotteesi ydinajatuksen houkuttelevasti.

Lue lisää verkkosivujen suunnittelusta

Sisällöntuotanto

Visuaalinen ilme on yrityksesi erottuvin osa.

Luomme graafisen suunnittelun ratkaisuja, jotka ilmentävät tuotteesi ydinajatuksen houkuttelevasti.

Lue lisää sisällöntuotannosta

Palveluun liittyvät projektit