Mediapool logo

Verkkosivuston hinta ja siihen vaikuttavat tekijät

Verkkosivuston hinta on varmasti yleisin esiin nouseva kysymys, kun yrityksessä mietitään vanhan sivuston uusintaa tai uuden sivuston toteutusta. Asiaan ei ole selkeää vastausta, joten ajattelin tässä kirjoituksessa käydä läpi asioita, jotka vaikuttavat toteutuksen hintaan.

Tarve uudelle verkkosivustolle tulee ennemmin tai myöhemmin vastaan jokaisessa yrityksessä. Kun toteutuspäätöstä ollaan valmistelemassa nousee usein esiin kysymys: kuinka paljon uuden verkkosivuston tai digitaalisen palvelun toteutus tulee maksamaan?

Usein yrityksen markkinointivastuussa oleva henkilö etsii verkosta mahdollisia kumppaneita toteutukseen. Markkinointivastaava lähettää näille yrityksille yleensä tarjouspyynnön. Koska kysely on usein alustava ja vain harvoin riittävän kattava, saattaa edessä olla ongelmia. Edessä voi olla tilanne, että kymmeneen lähetettyyn tarjouspyyntöön tulee vain kaksi tarjousta, jotka ovat keskenään hyvin erilaisia ja vertailukelvottomia.

Perussuunnittelu

Esivalmistelut ovat tärkeitä jo tarpeen ilmaantuessa. Tulevasta sivustosta tulee luoda suunnitelma – minkälaista sisältöä tai toiminnallisuuksia sivustolle tarvitaan. Kannattaa miettiä onko yrityksessä sellaista osaamista että sivustokokonaisuus voidaan määritellä vai tarvitaanko tähän vaiheeseen ulkopuolista suunnitteluapua.

Mikäli perussuunnittelua projektista ei pystytä tekemään sisäisesti on hyvä kutsua avuksi digitoimiston suunnittelija, joka voi auttaa perussuunnitteluvaiheen läpiviennissä. Suunnittelija pystyy tässä vaiheessa kertomaan toteutuksen kokoluokan ja osaa ohjeistaa sellaisiin määrittelyihin, jotka ovat tavoitebudjetin mukaisia.

Tällainen suunnittelupalvelu vaatii yleensä muutaman työpajan tilaajan työryhmän kanssa sekä muutamia päiviä dokumentointityötä. Kustannukset vaihtelevat yleensä tuhannen ja muutaman tuhannen euron välillä, riippuen toki verkkosivuston laajuudesta ja mahdollisten teknisten selvitysten määrästä.

Tarvitset suunnitelman siitä mitä ollaan tekemässä, riippumatta siitä, onko kyseessä pieni vai suuri sivusto. Ilman suunnitelmaa, saamasi tarjoukset ovat enemmän tai vähemmän tuulesta temmattuja hinta-arvioita.

Tekninen alusta ja toteutus

Suunnitteluvaiheessa päätetään yleensä puitteet myös tekniselle ratkaisulle. Avoimen lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmä, kuten WordPress tai Drupal, ovat erittäin suositeltavia maksullisten sisällönhallintajärjestelmien sijaan. Toiveiden mukaan räätälöity WordPress-sivusto on hinnaltaan suopea ja myös jatkokehitettävissä järkevin kustannuksin. Lisäksi avoimen lähdekoodin alustoihin on saatavissa ilmaisia tai edullisia lisäosia, joiden avulla ohjelmoija pystyy rakentamaan halutut toiminnallisuudet kustannustehokkaasti.

Tekninen ratkaisu vaikuttaa oleellisesti hintaan. Toimistot ovat usein erikoistuneet vain tiettyihin järjestelmiin ja siksi alustan valinta vaikuttaa myös toteuttajan valintaan. WordPress ja Drupal ovat ilmaisia avoimen lähdekoodin järjestelmiä, joiden avulla toimittaja rakentaa toimivan sivuston perussuunnitelman mukaisesti. Kustannukset muodostuvat toiminnallisuuksien räätälöinnistä sekä sivuston ulkoasun eli frontendin toteutuksesta.

Valmiit teemat

Edellämainittuihin avoimen lähdekoodin julkaisujärjestelmiin on saatavissa niin sanottuja valmisteemoja. Teema on käytännössä valmis verkkosivuston runko ja ulkoasu, joka on yhdistetty esim. WordPress-julkaisujärjestelmään. Valmiiden teemojen lisenssihinnat vaihtelevat ilmaisesta muutamiin satoihin euroihin.

Valmiin teeman lisäksi tarvitaan ohjelmointitaitoa teeman asentamiseen sekä sen mahdolliseen räätälöintiin. Valmiin teeman pohjalta rakennetun verkkosivuston hinta on oleellisesti edullisempi kuin räätälöidyn sivuston. Halvimmillaan valmiin teeman päälle tehdyn sivuston teknisen toteutuksen saa muutamalla tuhannella eurolla tai jopa satasilla.

Haittapuolena valmiissa teemoissa on niiden heikko muokattavuus yrityksen tarpeisiin soveltuvaksi. Usein tulee eteen tilanne, että sisällöt joudutaan pakottamaan teeman rakenteen mukaiseksi, jolloin sivusto ei enää palvele liiketoimintaa oikealla tavalla.

Lisäksi jatkokehitys voi teemoissa olla hyvinkin aikaavievää ja kallista, puhumattakaan tietoturvaan liittyvistä ongelmista. Jos olet aivan varma, että teema soveltuu yrityksen käyttöön sellaisenaan, etkä tarvitse uusia ominaisuuksia, voi valmis teema olla sinulle oikea valinta.

Digitoimistot jakautuvat teemojen pohjalle rakennettavien sivustojen sekä räätälöityjen kokonaisuuksien tarjoajiin. Mediapoolissa emme ole historiamme aikana asentaneet yhtäkään sivustoa valmiin teeman päälle. Olemme kokeneet että vain räätälöity sivusto voi toimia yrityksen liiketoiminnan välineenä ja pitkäkestoisena investointina.

Sivuston toiminnallisuudet

Usein verkkosivusto tai verkkopalvelu pitää sisällään kaupankäyntiin tai yhteydenpitoon tarvittavia toiminnallisuuksia. Nämä toiminnallisuudet lisäävät teknisen toteutuksen kustannuksia. Toisaalta nämä ominaisuudet ovat juuri sellaisia, jotka antavat suurimman lisäarvon tilaajalle.

Tyypillisiä verkkosivuston toiminnallisuuksia:

  1. Yhteydenotto-kaavakkeet
  2. Tilaus-kaavakkeet
  3. Verkkokauppa-ominaisuudet
  4. Integraatiot muihin järjestelmiin
  5. Sisäinen ja ulkoinen kommunikaatio

 

Edellämainittuihin toiminnallisuuksiin löytyy sekä valmiita sovelluksia että pitkälle räätälöitävissä olevia ratkaisuja. Mitä pidemmälle yrityksen liiketoimintaa digitalisoidaan sen vähemmän tarvitaan henkilöresursseja. Siksi tällaiset toiminnallisuudet on ehdottoman suositeltavaa käsittää ennemminkin investointina kuin kustannuksena.

Sivuston sisällön laajuus

Monet startupit aloittavat yhdellä single-page sivulla, jossa kaikki informaatio on esitetty yhdellä ja ainoalla etusivulla. Vakiintuneemmat yritykset usein tarvitsevat useampia alasivuja, joilla on loogisempaa esittää mm. palvelut, tuotteet, henkilöstö ja yhteystiedot. Jokaiselle alasivulle tarvitaan teksti- ja kuvasisällöt sekä näille kaikille sopiva käyttöliittymä.

Mitä laajempi sivusto on sisällöllisesti, sitä vaativampaa sen toteuttaminen on ja kustannukset luonnollisesti korkeammat. Kannattaa myös huomioida, että sisällöntuotantoon tarvitaan yleensä ammattimaista tekstiosaamista, kuvia ja mahdollisesti videoitakin.

Hakukoneoptimointi

Hyvin ohjelmoitu WordPress-verkkosivusto on jo valmiiksi hakukone-yhteensopiva. Hakukoneiden kannalta tärkeimmässä roolissa on kuitenkin sivuston sisältösuunnitelma ja rakenne, joihin tulee ottaa kantaa jo perussuunnitteluvaiheessa.

Hakukonetta varten tulee olla hakusanaa vastaava alasivu verkkosivuston navigaatiossa. Jos sivuston sisällöllinen rakenne on oikeanlainen ja sivuston lähdekoodi oikein laadittu, voidaan optimointia edistää myös myöhemmässä vaiheessa kun sivusto on julkaistu.

Mieti onko hakukoneoptimointi strategisesti kuinka tärkeässä roolissa toiminnassasi. Jos vastaus on kyllä, kannattaa silloin investoida sivuston perussuunnitteluvaiheeseen, tekstien toteuttamiseen ammattilaisella sekä siihen, että hakukoneoptimointi nostetaan ohjelmointivaiheessa keskiöön.

Tarjousten pyytäminen

Tarjousten pyytäminen hoituu nykyisin käden käänteessä. Verkko on täynnä mahdollisia kumppaneita freelancereista aina kymmenien miljoonien liikevaihdolla pyöriviin suuryrityksiin. Tarjouskilpailuun kannattaa etsiä yrityksen tavoitteisiin, tarpeisiin ja kokoluokkaan soveltuvat toimistot mukaan.

Mikäli hintaa toteutuksesta tiedustelee eri kokoluokan toimistoilta, on varmaa että hinta-arviot poikkeavat toisistaan. Tämä johtuu yksinkertaisesti siitä että toteutuksen vaativat prosessit ovat muotoutuneet toimiston asiakaskunnan mukaisesti.

Tarjousten arviointi

Jos sivuston perussuunnittelu on tehty kunnolla ja tarjouspyyntöjen ohessa on toimitettu riittävä suunnitelma tai vaatimusmäärittely, saat todennäköisimmin laadukkaampia tarjouksia. Tarjouspyynnöstä aidosti kiinnostuneet digitoimistot todennäköisesti pyytävät henkilökohtaista tapaamista tarkentaakseen tarjouspyyntöä ja tavatakseen sinut. Molemmat osapuolet haluavat varmistua puitteista, jotta yhteistyöstä tulee mahdollisimman hedelmällistä.

Tarjousten taulukointi voi tuntua perustellulta, mutta silloin niiden keskinäisestä arvioinnista tulee turhan hintapainotteista. Tässä ei toki ole mitään vikaa, jos ainoa valintakriteerisi on hinta. Jos valintakriteerinä on esimerkiksi hinta-laatu -suhde, kannattaa tarjouksia pisteyttää hieman luovemmalla tavalla. Suosittelen erityisesti kiinnittämään huomiota tarjoajan aikaisempiin, vastaavankaltaisiin referensseihin, jotka antavat selkeän todisteen laadusta ja osaamisesta.

Mikäli on mahdollista, suosittelen myös henkilökohtaisia tapaamisia toimittajien kanssa ja vieläpä heidän toimipisteissään. Näin saat parhaan mahdollisen tuntuman millainen tarjoaja on kyseessä ja millaisia asiantuntijoita on auttamassa sinua projektissa eteenpäin. Ja mikä parasta, tällaisten tapaamisten hinta on nolla euroa!

Hinnoittelu

Tarjousten hinnoittelu perustuu useimmiten tuntiperusteiseen veloitukseen. Ohjelmoinnin ja suunnittelun tuntihinnat pääkaupunkiseudun digitoimistoissa vaihtelevat noin 80-120€ (alv.0%) välillä. Tuntihinnalla toki on merkitystä, mutta lopulta se viimeinen rivi tarjouksessa sanelee paljon. Isommat tuntihinnat kielivät yleensä korkeasta osaamistasosta tai yrityksen kokoluokasta. Mitenkään poikkeuksellista ei ole, että edullisemmallakin tuntihinnalla saat erittäin laadukasta osaamista ja hyvää asiakaspalvelua.

Hyvässä tarjouksessa resursointi on esitelty riittävällä tarkkuudella kuinka paljon kukin osavaihe vie aikaa. Kiinnittäisinkin huomiota erityisesti resursoituihin tunteihin. Liian vähäiset tunnit merkitsevät sitä, että asiat tehdään kiireessä tai jopa huolimattomasti. Järkevästi osioitu ja resursoitu projekti merkitsee myös sitä, että saat laadukasta asiakaspalvelua.

Freelanceri vai digitoimisto?

Jos yrityksesi on hyvin pieni, todennäköisesti järkevintä on valita kumppaniksi yksittäinen freelancer. Tällöin kustannukset verkkosivuston toteutuksesta ovat hyvin maltilliset, muttet toki voi odottaa aivan samanlaista toteutuksen kokonaislaatua kuin varsinaiset toimistot pystyvät tarjoamaan. Freelance-tekijä voi olla graafisen puolen edustaja, joka osaa hieman koodata tai vaihtoehtoisesti koodari, jolla on hieman visuaalista silmää.

Mikäli liiketoimintasi on jo vakiintunutta ja osa kaupankäynnistä tai yhteydenpidosta toimii verkon kautta, on suositeltavaa kääntyä digitoimiston puoleen. Saat verkkosivustostasi aidon työkalun, jolla voit edistää liiketoimintaasi verkossa. Lisäksi sinulla ei ole huolta, että avainhenkilöt lähtisivät kuukaudeksi kiertämään Indonesiaa, juuri silloin kun sinulla olisi tarve edistää asioita tai sivustollasi on ongelma joka vaatii huolenpitoa.

Esimerkkihintoja

Kaikki edellämainittu on tarpeellista luettavaa, sillä vain koko kirjoituksen läpikäymällä saat käsityksen seuraavien esimerkkihintojen eroista. Alla olevat esimerkit ovat vain suuntaa antavia. Yrityksesi yksilölliset tarpeet ja sivustolle tarvittavat toiminnallisuudet vaikuttavat jokaiseen esimerkkiin.

Tonnin sivusto
Sivusto on toteutettu valmiin WordPress-teeman päälle, joka on asennettu toimintaan edulliseen webhotelliin. Toteuttajana on freelance-ohjelmoija. Työ tehdään etänä ja vaikuttamismahdollisuudet toteutukseen ovat hyvin rajalliset. Saat tunnukset ja salasanat hallintaan ja opettelet itse kuinka päivität sivuston sisältöä. Käyttöönottoon liittyvää koulutusta ei ole. Ongelmatilanteissa laitat sähköpostia tekijälle ja toivot hartaasti että saat vastauksen.

Kahden tonnin sivusto
Olet löytänyt todennäköisesti freelancerin joka haluaa palvella sinua hieman yksilöllisemmin. Todennäköisesti saat valmiin teeman päälle tehdyn yksinkertaisen verkkosivun ja muutamia lisäosia esimerkiksi yhteydenottoon. Omaksi tehtäväksesi jää sivuston sisällöt. Jos sivustolle tulee virhetilanteita, korjaus tapahtuu erillisveloituksena, kunhan freelancer muilta töiltään ehtii.

Viiden tonnin sivusto
Todennäköisesti liiketoimintasi on jo hieman vakiintuneempaa. Tiedät että verkossa tulee olla läsnä. Olet löytänyt pienen digitoimiston tai keikkatyötä tekevän digitoimiston koodarin. Saat ammattimaista otetta projektiin ja toiveisiisi vastataan oikeilla ratkaisuilla. Sivusto on jokseenkin yksinkertainen, mutta tehty ainakin osittain räätälöidysti avoimeen lähdekoodiin pohjautuen. Sinua autetaan viemään sivusto julkaisuvalmiiksi ja saat myös koulutuksen sisällönhallinnan käyttöön.

Kymppitonnin sivusto
Sinulla on valmis suunnitelma tai olet mahdollisesti hyödyntänyt ulkopuolista suunnittelijaa. Olet ottanut yhteyttä kevyen hintavertailun muodossa muutamaan digitoimistoon. Olet valinnut niistä sopivimmalta tuntuvan. Graafinen suunnittelija piirtää yrityksesi visuaaliseen ilmeeseen sopivan käyttöliittymän ja hyväksyttää sen sinulla. Saat rahanarvoisia ohjeita kuinka yrityksen toiminta tulee esitellä verkossa. Toimiston ohjelmoija toteuttaa sivustosi käyttöliittymäsuunnitelman mukaisesti ja varmistaa että sivuston koodi on virheetöntä ja jatkokehitettävissä liiketoimintasi mukaisesti. Sivuston rakenteessa on huomioitu hakukoneoptimointi alusta saakka. Sisällöntuotannossa päävastuu on itselläsi, mutta toimisto antaa vinkkejä ja mahdollisesti tarkistaa lataamasi sisällöt. Saat käyttökoulutuksen sisällönhallintajärjestelmän käyttöön. Toteutuksessa on takuu, jonka puitteissa virheet korjataan. Voit hankkia ylläpitosopimuksen, joka varmistaa sivuston vikatilanteiden ratkaisun välittömästi. Liiketoimintasi saa selkeää hyötyä uudesta sivustosta.

Kahdenkympin sivusto
Yrityksesi etsii selvää arvonlisää digitalisaation avulla. Projektia on suunniteltu sisäisesti jo pitkään. Olet ottanut yhteyttä luotettavaan digitoimistoon, jossa perussuunnittelu aloitetaan kanssasi. Olet päättänyt siirtää yrityksen asiakaspalvelusta osan verkkoon ja etsit aktiivisesti verkosta lisää liikennettä, liidejä ja tilauksia. Haluat, että yrityksesi tunnetaan nykyaikaisista toimintamalleista. Strategiaa ja suunnitelmaa kehitetään digitoimiston asiantuntijoiden kanssa niin pitkälle, että tavoitteet varmasti täyttyvät. Projektille luodaan aikataulu, johon merkitään myös yrityksesi vastuulle tulevat tehtävät. Toimisto kiinnittää aikataulun pohjalta riittävän määrän resursseja niin graafisiin töihin kuin myös ohjelmointiin. Saat oman yhteyshenkilön, joka pitää huolta projektin edistymisestä. Teknisessä toteutuksessa ohjelmoidaan kriittisiin kohtiin automaattisia ohjelmistotestejä ja käytetään moderneja menetelmiä lopputuloksen laadun varmistamiseksi. Ennen sivuston julkaisua ohjelmistoa testataan eri laitteilla digitoimiston puolesta. Sinulle laaditaan kattavat käyttöohjeet ja henkilöstösi koulutetaan käyttämään järjestelmää. Toimisto ottaa vastuulleen sivuston ylläpidon ja jatkokehityksen. Mahdollisiin ongelma- ja vikatilanteisiin vastataan nopeasti ja kriittisen virheen ilmaantuessa korjaustyöt aloitetaan heti.

Vastuuvapautus

Tämän artikkelin tarkoitus on antaa sinulle vinkkejä, mitä verkkosivuston toteutuksessa on huomioitava ja mistä IT-palveluiden hinta koostuu. Tämä ei ole aukoton ohjeistus hinnoitteluun tai projektiin sisällytettävistä tehtävistä, sillä jokaisella yrityksellä on yksilöidyt tarpeet ja toiveet.

Hinta-arvioita eri verkkosivustoprojekteista saat Vierityspalkin sivuilta. Useat toimistot ovat ilmoittaneet sinne referenssiprojekteja sekä hintahaarukan millaisella budjetilla sivusto on saatu toteutettua.

Mikäli tarvitset apua sivustosi suunnitteluun tai haluat jättää tarjouspyynnön, voit lähettää meille sähköpostia osoitteeseen info@alfons.digital

← Takaisin etusivulle

Rekry: Javascript-devaaja

Rami Lappalainen

Miks just me ollaan parhaita?

Rami Lappalainen

Rekry: Senior Developer - Vue, Laravel, AWS, DevOps

Rami Lappalainen