Mediapool logo

Verkkosivuston saavutettavuus ja esteetön suunnittelu

Saavutettavuus ja esteettömyys ovat nousseet viime aikojen puhutuimmiksi aiheiksi verkkosivustojen ja digitaalisten palveluiden kehityksessä. EU asetti jäsenmaille saavutettavuusdirektiivin, joka tarkoittaa, että nykyiset sivustot tulee päivittää 23.9.2020 mennessä direktiivin mukaiseksi. Direktiivi koskee kaikkia julkisrahoitteisia yhteisöjä sekä mm. pankkeja ja sähköyhtiöitä sekä muita kansalaisten kannalta tärkeitä tukipalveluita.

Saavutettavuudella tarkoitetaan yleisesti verkkopalvelun käytön mahdollistamista rajoitteisille kohderyhmille. Palvelujen tulee olla mahdollisimman yhteensopivia nykyisten ja tulevien asiakassovellusten sekä avustavien teknologioiden kanssa. Yhteisön tulee luoda saavutettavuusseloste siitä, miten verkkosivustot ja sovellukset täyttävät saavutettavuusvaatimukset.

Saavutettavuuden neljä periaatetta ovat Havaittavuus, joka tarkoittaa, että tiedot ja käyttöliittymän osat on esitettävä käyttäjille tavoilla, jotka he voivat havaita; Hallittavuus, joka tarkoittaa, että käyttöliittymän osien ja navigoinnin on oltava hallittavia; Ymmärrettävyys, joka tarkoittaa, että tietojen ja käyttöliittymän toiminnan on oltava käsitettäviä; ja Toimintavarmuus, joka tarkoittaa, että sisällön on oltava riittävän toimintavarma, jotta hyvin erilaiset asiakassovellukset, mukaan lukien avustavat teknologiat, voivat tulkita sitä luotettavasti.

Saavutettavuuden arviointi

Saavutettavuuden arviointiin on luotu ohjeistus, joka kantaa nimeä WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). Arviointi voidaan tehdä koneellisesti esimerkiksi Google Chrome -selaimen audit-toiminnolla. Sen lopputuotteena syntyy numeraalinen arvio välillä 0-100 sekä huomiot, jotka tulee tarkastaa sivuston sisällöstä tai koodista.

WCAG -ohjeistus on luonteeltaan määrittely, jonka noudattaminen edellyttää aina myös käytännön tason tulkintaa. Ohjeistus on jaettu kolmeen A-, AA- ja AAA-tasoon. Näiden kriteerien tarkastelu edellyttää teknologiaan perehtymistä, eivätkä ne sinällään toimi esteettömyyden absoluuttisena mittaristona. Testiemme mukaan jopa AAA/100% saavutettavuusarvon saanut sivusto voi olla täysin esteellinen. Tämä johtuu erilaisten selainten kyvystä esittää sisältöä ja koodia oikein.

Saavutettavuus on kuitenkin paljon muutakin kuin tekniikkaa. Sisällöntuottajan näkökulmasta ohjeistus ottaa kantaa esimerkiksi kuvien tekstivastineisiin ja otsikointeihin. Sivuston sisällön tulee siis olla selkeää ja ymmärrettävää kaikille kävijöille.

Videoiden osalta esteetön toteutus tarkoittaa tekstityksen sekä äänen lisäämistä videoon. Kuvien osalta tärkeää on lisätä ns. Alt-text eli tekstivastine siitä, mitä kuva-osion sisällössä näkyy. Nämä toimenpiteet mahdollistavat näkö- ja kuulorajoitteisten henkilöiden paremman käyttökokemuksen.

Tekninen ja visuaalinen saavutettavuus

Sivuston teknisen toteutuksen osalta tärkeintä on pystyä navigoimaan sujuvasti näppäimistön tabulaattorilla eli sarkainnäppäimellä sekä valita selailtava kohde. Sivuston tulee myös taipua näkövammaisten käyttämille lukulaitteille.

Käyttöliittymän ja visuaalisen suunnittelun osalta värien ja sävyjen kontrastit tulisivat olla riittävän selkeitä, jotta heikkonäköisen tai värisokean henkilön on helppo erottaa esimerkiksi tekstit ja linkit värillisten osioiden päältä.

Direktiivin ja lain tulkinta ja menettelytavat ovat vielä Suomessa kesken ja odottavat myös Ruotsin ja Norjan reagointia asiaan. On siis vielä epäselvää kuinka lakia tullaan lopulta tulkitsemaan. Tietojemme mukaan ensimmäisenä tarkistettavana tahona ovat suuret yhteiskunnalliset tukitoimet, kuten esimerkiksi pankit ja valtion tarjoamat palvelut. On kuitenkin tärkeää, että saavutettavuus otetaan organisaatiossa huomioon nykyisissä sekä uusissa palveluissa.

Käytännön toimet

Ketterin ratkaisu on käydä verkkopalvelun ongelmakohdat yhdessä läpi teknisen toteuttajan kanssa, auditoimalla kriittisimmät kohdat ja toteuttaa palvelu yhteisen suunnitelman mukaisesti ja huolehtia jatkokehityksen puitteissa mahdollisista tapauskohtaisista saavutettavuuden parannuksista.

Uutta verkkopalvelua tilattaessa olisi tärkeää esittää organisaation saavutettavuuden periaatteet ja kuvaus siitä selosteen muodossa. Näin verkkopalvelun suunnittelu ja toteutus lähtee oikeille urille heti alusta alkaen.

Helpottaaksemme saavutettavuuden toteutumista Suomessa, tarjoamme yleishyödyllisille yhdistyksille ja säätiöille ilmaisen verkkopalvelun saavutettavuus-auditoinnin ja annamme korjauskehoitukset. Ilmoita kiinnostuksestasi alla olevalla lomakkeella!

Lisätietoa saavutettavuudesta Aluehallintoviraston verkkosivuilta.

← Takaisin etusivulle

Rekry: Javascript-devaaja

Rami Lappalainen

Miks just me ollaan parhaita?

Rami Lappalainen

Rekry: Senior Developer - Vue, Laravel, AWS, DevOps

Rami Lappalainen