Mediapool logo

Modernin verkkosivuston suunnittelu – avaimet onnistuneeseen projektinhallintaan

Olemme vastanneet useiden kymmenien pienten ja keskisuurten yhteisöjen verkkosivustojen sekä digitaalisten järjestelmien suunnittelusta Mediapoolin nelivuotisen historian aikana. Tänä aikana olemme kehittäneet mielenkiintoisen ja nykyaikaisen verkkosivuston suuunnitteluprosessin, jonka avulla asiakkaamme ovat saaneet mittavia tuloksia toimintaansa.

Koska hyviä ideoita ei nykyään kannata pantata, ajattelin valottaa pääkohtia verkkosivustojen suunnitteluprosessistamme, jonka avulla uskon että myös sinä menestyt paremmin digitaalisen ajan toteutuksissasi.

1. Tarpeiden määrittely

Projektin käynnistyessä on käytössämme usein vain laveasti määritelty tarve verkkosivuston uudelleen suunnittelusta. Vaikka suotavaa olisi, ei myöskään selkeää visiota, tavoitetta tai ratkaisua liiketoiminnan kehittämiseen ole useinkaan käytettävissämme.

Usein asiakkaalla on puutteellinen ymmärrys kuinka asiakaskunnan eri käyttäjäryhmät eli ns. personat kohdataan digitaalisissa väylissä oikealla tavalla. Periaatteessa menetelmä on hyvin lähellä perinteistä markkinoinnin kohderyhmäajattelua, joskin hyvin ratkaisukeskeisesti sekä sisällöllisesti ajateltuna ja toimeenpantuna.

Tehtävänämme on tutustua asiakkaan liiketoimintaan, asiakaskuntaan ja myynnin prosesseihin riittävällä tavalla, että voimme tukea verkkosivuston suunnittelussa kaikkien näiden osa-alueiden tarpeita oikealla tavalla digitaalisesti. Käytännössä tuotamme alkuvaiheen määrittelyssä ratkaisun asiakkaalle, joka koostuu sekä sisällöllisistä että teknologisista toimenpiteistä.

2. Sisältösuunnitelma

Kun olemme riittävissä määrin saaneet yhteisymmärryksen kenelle olemme viestimässä ja minkälaisia ratkaisuja tarvitaan, teemme sivustosta ns. content frameworkin, joka sisältää verkkosivuston sisältösuunnitelman ja rakenteen hierarkian selkeässä taulukkomuodossa. Tähän taulukkoon suunnittelemme myös sisältöjen tyypit ja hakukoneoptimointiin vaikuttavat asiat.

Sisältösuunnitelma toimii seuraavien suunnitteluvaiheiden pohjana ja varmistaa verkkosivuston suunnittelun ja toteutuksen pomminvarman onnistumisen. Ottamalla kantaa tarpeeksi aikaisessa vaiheessa tuotteiden ja palveluiden esittelyyn ja niihin liittyvään hakukoneoptimointiin, voimme taata että sivusto löytyy halutuissa kanavissa ja myös muut digitaalisen markkinoinnin toimenpiteet ovat tuloksellisia.

Sivuston rakenteesta tulee näin myös selkeämpi ja on oikealle käyttäjäpersonalle suunnattu. Tavoitteena on palvella sivuston kävijää oikea-aikaisesti koko digitaalisen osto- tai valintaprosessin aikana.

3. Käyttöliittymän ja visuaalisen ilmeen suunnittelu

Sisältösuunnitelman valmistuttua on aika ryhtyä käyttöliittymän ja verkkosivuston visuaalisen ilmeen suunnitteluun. Tämä on yleensä vaihe jolloin asiakas kokee saavansa jotain “kättä pidempää” siitä mitä olemme tekemässä. Visuaalisessa muodossa asiat ymmärretään yleensä helpoiten, onhan kuitenkin ihmisen aisteista näköaisti tärkeä ellei jopa tärkein osa-alue.

Huomioitavaa on, että mikäli verkkosivuston suunnitteluprosessista jätetään edellisen vaiheen sisältöjen suunnittelu pois ja aletaan suoraan “leiskaamaan” käyttöliittymää, saattaa olla että tästä kivasta ja luovasta visuaalisesta vaiheesta tulee loputon farssi, lopputuloksen ollessa korkeintaan keskinkertainen.

Graafisen tuotannon alussa koeponnistamme usein muutamalla sivuleiskalla oikean tyylisuunnan ja niiden hyväksynnän jälkeen lähdemme rakentamaan käyttöliittymää content frameworkin sisältösuunnitelman pohjalta. Suunnittelussa otamme luonnollisesti jo tässä vaiheessa huomioon responsiivisuuden eli sivuston käytön eri laitteilla ja ruuduilla.

Kun ilmeen tyylisuunta on selvillä tuotamme kaikista erillisistä sisältösivuista leiskat, jotka tulostamme asian hahmottamisen helpottamiseksi ihan perinteiselle paperille. Sormilla on huomattavasti mukavampi tökkiä paperia kuin ruutua. Sivuston käyttöliittymän vahvistuksen jälkeen siirrymme tekniseen toteutukseen.

4. Sisällöntuotanto

Usein ainakin osa sisällöntuotannosta sovitaan asiakkaan vastuulle, Content designerimme hellässä ohjenuorassa toteutettuna. Sisällöntuotannossa on tärkeää ymmärtää liiketoiminnan digitalisoinnin vaatimukset sekä nykyaikaisen tarinankerronnan sekä hakukoneoptimoinnin perusteet. Näin vältymme ylimääräisiltä iteraatiokierroksilta ja tekstinkorjauksilta.

Sisällöntuotantoon tulee varata riittävästi aikaa ja resursseja asiakkaan henkilöstöltä. Usein asian laittaminen houkuttelevaan muotoon tekstinä on haastavaa ja kannattaa harkita jo etukäteen kenet tähän työhön valjastetaan.

Myös kuvamateriaalia ja videota tarvitaan informaation lisäämiseksi sivustolla ja että ylipäätään toiminta näyttäytyy visuaalisessa muodossa kohderyhmälle. Nämä vaiheet vaativat usein niin paljon tietoa ja taitoa että vastaamme niiden suunnittelusta ja toteutuksesta asiakkaan puolesta.

Kuva- ja videomateriaalia tarvitaan myös sivuston avauksen markkinointiin ja viestinnän jatkotoimenpiteisiin hyödynnettäväksi mm. sosiaalisen median kanavissa.

5. Ohjelmointi

Ohjelmointityö alkaa vasta sen jälkeen kun verkkosivuston käyttöliittymän suunnittelu on saatu päätökseen ja vahvistettua. Mikäli ohjelmointiin viedään vahvistamatonta ja suunnittelematonta materiaalia, voidaan aiheuttaa erittäin aikaavieviä korjauskierroksia, jotka myös aiheuttavat kustannuksien nousua projektissa.

Pätevän ohjelmoijan käsissä kaikki ennakkoon mietityt ratkaisut onnistuvat ilman pelkoa loputtomasta virhelistasta. Suurimmat avaimet onnistumiseen löytyvät siitä, että teknologiset ratkaisut tiedetään jo projektin alkuvaiheessa, jolloin mahdolliset haasteet on selätetty ohjelmoijan toimesta etukäteen.

Esittelemme verkkosivuston vasta valmiina kokonaisuutena, keskeneräinen kun näyttää asiakkaan silmissä toimimattomalta ja yksinkertaisesti huonolta toteutukselta. Sisäisen testauksemme jälkeen sivusto luovutetaan asiakkaalle käyttötestiin ja sisältöjen lataamista varten.

Vaikka käytämmekin useimmiten yleisesti tunnettua WordPress-sisällönhallintajärjestelmää toteutuksissamme, pidämme luovutuksen yhteydessä asiakkaan sisällöntuottajille koulutuksen, jossa käymme läpi toiminnallisuudet hyvin käytännönläheisellä tavalla. Näin sivuston sisällönlataus sujuu mahdollisimman kivuttomasti organisaation sisällä.

6. Julkaisu

Sivusto kannattaa julkaista vasta kun sisällöt ovat suunnitellusti paikoillaan ja mitään oleellisia puutteita ei ole nähtävillä. Tässä vaiheessa myös mahdolliset ohjelmistovirheet ovat seuloontuneet pois ja sivusto voidaan turvallisin mielin asentaa palvelimelle.

Julkaisu kannattaa aina suunnitella arkipäiville, ei viikonloppua vasten, jolloin virheen ilmaantuessa on helpompi saada aikaa kriittisen virheen korjaukselle. Julkaisu kannattaa myös ajoittaa liiketoiminnallisesti oikeaan hetkeen, silloin kun kohderyhmä on vastaanottavaisimmillaan.

Sivuston julkaisu kerää usein merkittävän piikin kävijämääriin. Luonnollisesti tässä yhteydessä kannattaa myös panostaa myös muihin digitaalisen markkinoinnin toimiin ja antaa niiden avulla lisää boostia julkaisulle. Kaikki sosiaalisen median algoritmit myös rakastavat hetkellistä kiinnostusta ja näin myös markkinointitoimet ovat kustannustehokkaita.

Verkkosivuston suunnitteluun ja toteutukseen kannattaa ehdottomasti panostaa ja etsiä sen avulla uusia eväitä liiketoiminnan tehostamiseen ja uusien potentiaalisten asiakkaiden kohtaamiseen verkossa. Lisääntynyt liikenne verkkosivustolla merkitsee aina lisääntynyttä myyntiä ja liiketoiminnan tavoitteiden täyttymistä.

Väitän että ryhtiliike verkossa tuo sinulle aivan uudenlaisia mahdollisuuksia liiketoimintaasi!

← Takaisin etusivulle

Rekry: Javascript-devaaja

Rami Lappalainen

Miks just me ollaan parhaita?

Rami Lappalainen

Rekry: Senior Developer - Vue, Laravel, AWS, DevOps

Rami Lappalainen