Palvelumme kattavat kaiken tarpeellisen suunnittelusta toteutukseen.

Luota joustavaan ja osaavaan kumppaniin, jonka kanssa yhteistyö on miellyttävää ja tuottaa tuloksia.

Suunnittelu

Suunnittelupalvelumme kattavat kaikki tarpeelliset osa-alueet digitaalisen viestinnän toteuttamiseen. Määrittelemme tarpeet ja tavoitteet, suunnittelemme kanssasi kokonaisuutta ja määrittelemme tarpeidenne mukaiset toiminnallisuudet sekä arvioimme toteutettavuutta suhteessa kustannustavoitteisiin.

suunnittelu-ikoni

Konseptointi

Konseptointivaihe on tulevan verkkosivuston tai verkkopalvelun toteutuksen alku ja juuri. Usein tiedetään tavoite, mutta ei yksityiskohtaisia tarpeita tai toiminnallisuuksia, jotka täyttävät tavoitteen. Ei hätää, me olemme tukenasi jo tässä vaiheessa. Pystyt etukäteen varmistumaan ideasi kannattavuudesta, ja projekti lähtee käyntiin varmalta pohjalta.

Toteutamme konseptoinnin yhdistämällä organisaation tavoitteita myynnin, markkinoinnin ja viestinnän toiveisiin. Punnitsemme jo varhaisessa vaiheessa tavoitteen menestysmahdollisuuksia ja sitä, missä laajuudessa ratkaisu tulee täyttämään tavoitteet. Osallistamme teknisen tiimimme asiantuntijat mukaan keskusteluun, jolloin tekniset ratkaisut etenevät samaa tahtia suunnitelmien rinnalla.

Järjestämme konseptointivaiheessa ideariihiä ja työpajoja henkilöstöllesi. Kuuntelemme kokemuksia käytössä olevista järjestelmistä ja kehitämme niitä käyttäjäystävällisempään ja toimivampaan suuntaan. Lopputuotteena syntyy täysi dokumentaatio ja suositukset tavoitteen mukaisesta ratkaisusta.

Tavoitteenamme on tuottaa selkeitä hyötyjä koko organisaatiollesi!

suunnittelu-ikoni

Perussuunnittelu

Projektin onnistuminen ratkaistaan palvelun perussuunnittelun aikana. Tässä vaiheessa tiedetään jo melko kattavasti mistä elementeistä ja toiminnallisuuksista tavoitteiden mukainen ratkaisu koostuu. Suunnittelun tukena käytämme käyttäjäryhmien välisiä työpajoja, joissa palvelun rakenne, sisällöt sekä toiminnallisuudet saavat lopullisen muotonsa.

Käyttöliittymäsuunnittelijamme pohtivat sisältöjen hierarkiaa ja sijaintia, josta syntyy verkkopalvelun navigaatiolle selkeä ja hakukoneystävällinen rakenne. Tässä vaiheessa hahmottuu myös tarvittavien sisältöjen laajuus ja luonne. Usein asiakkaamme ottavat käsiteltävän aiheen asiantuntijoina vastuun sisältöjen tuotannosta, jota me tuemme tarpeen vaatiessa.

Vaiheen lopputuotteena syntyy palvelun rakenteesta suunnitelma ja dokumentaatio, mitä käytetään pohjana varsinaisessa käyttöliittymäsuunnittelussa.

suunnittelu-ikoni

Käyttöliittymä-suunnittelu

Verkkopalvelun laatu välittyy käyttöliittymän kautta loppukäyttäjälle. Käyttökokemuksen on oltava tänä päivänä huippuluokkaa, jotta palvelu täyttää sekä henkilöstön että asiakkaiden tarpeet. Käyttökokemus on yhdistelmä helppokäyttöisyyttä, sivuston rakenteellisuutta ja selkeyttä.

Verkkopalvelun näkyvää osaa kutsutaan käyttöliittymäksi. Käyttöliittymän tulee olla hallittu visuaalinen ja saavutettava kokonaisuus, joka johtaa korkeaan käyttökokemukseen ja hyvään mielikuvaan yrityksestä. Suunnittelemme tarpeisiisi soveltuvan käyttöliittymän näiden peruspilareiden pohjalta.

Käyttöliittymäsuunnittelijamme käyvät läpi kanssanne sivustolle tulevan sisältökokonaisuuden sekä yrityksen olemassa olevan visuaalisen ilmeen. Näiden tietojen pohjalta luodaan sivuston ilme ja käyttöliittymän eri komponentit. Suunnittelu etenee iteratiivisesti, niin että saat asiakkaana mahdollisuuden vaikuttaa lopputulokseen. Suunnitelmien valmistuttua työ siirtyy tekniseen toteutukseen ohjelmoijillemme.

Käyttöliittymän suunnittelussa tarkastellaan myös saavutettavuusdirektiivin mukaista tasoa, jolla voidaan varmistua, että sivuston käyttö onnistuu kaikkien kohderyhmien toimesta. Saavutettavuuden huomioiminen johtaa myös parempaan käyttökokemukseen kaikkien sivuston käyttäjien keskuudessa.

Teemme käyttöliittymäsuunnittelua verkkosivustoille, verkkopalveluille ja sovelluksille.

suunnittelu-ikoni

Graafinen suunnittelu

Visuaalinen ilme on brändisi näkyvin osa. Sen tarkoituksena on korostaa ja erottaa toimintaympäristöä sekä symbolisoida arvoja, toimintaperiaatteita ja tavoitteita. Perinteisesti visuaalinen ilme koostuu järjestelmällisestä ja hallitusta logon, typografian ja värien käytöstä sekä sisäisessä että ulkoisessa viestinnässä. Tämän lisäksi pidämme huolta visuaalisen ilmeen elinkaaresta sekä sen käyttötapauksista ja saavutettavuudesta digitaalisissa kanavissa.

Tiimiltämme luonnistuvat kaikki graafisen suunnittelun osa-alueet, digitaalisesta käyttöliittymäsuunnittelusta painotuotteisiin ja visuaalisiin ilmeisiin. Pidämme huolta, että organisaatiosi ilme toistuu samanlaisena kaikissa kanavissa.

Digitaalisuus on tuonut mukanaan uudenlaisia haasteita graafiselle suunnittelulle. Graafiset suunnittelijamme työskentelevät saumattomassa yhteistyössä teknisen tiimin kanssa, jolloin voimme hyödyntää luovaa osaamistamme parhaalla mahdollisella tavalla.

Olemme uusineet useita visuaalisia ilmeitä kattamaan myös digitaalisten kanavien tarpeet.

Teknologia

Voit luottaa teknologiaosaamiseemme missä tahansa tilanteessa. Emme anna teknologian rajoittaa luovuuttamme, vaan valitsemme aina juuri sinun tarpeitasi vastaavan teknologian. Verkkosivustojen toteutuksessa käytämme pääasiassa WordPressiä, kun taas laajemmat ja räätälöidyt verkkopalvelut toteutamme JavaScript-pohjaisesti.

teknologia-ikoni

WordPress-verkkosivustot

WordPress on maailman ylivoimaisesti suosituin sisällönhallintajärjestelmä verkkosivustojen alustaksi. WordPress on avoimeen lähdekoodiin perustuva järjestelmä, jonka avulla käyttäjät voivat helposti hallinnoida sisältöjä sivustolla. WordPressiin on saatavilla yhteisön rakentamia lisäosia, joilla voidaan kustannustehokkaasti parantaa esimerkiksi hakukonenäkyvyyttä tai toteuttaa haluttuja lisätoimintoja.

WordPress-verkkosivuston voi toteuttaa ilmaisen teeman eli templaten avulla tai tehdä tarpeiden pohjalta täysin räätälöidyn version. Ilmaisten teemojen avulla sivusto saadaan pystyyn nopeasti, mutta sisällöt joudutaan pakottamaan teeman ulkoasuun sopiviksi. Valmiiseen teemaan muutosten tekeminen saattaa olla haastavaa ja kallista, joskus jopa mahdotonta.

Tämän takia toteutamme ainoastaan räätälöityjä verkkosivustoja WordPressin päälle. Suunnittelemme korkean käyttökokemuksen käyttöliittymän, joka palvelee tilaajan tuotteiden ja palveluiden erilaisia sisältöjä mahdollisimman hyvin. Sivusto myös näyttää ja tuntuu yrityksen omalta brändiltä. Sivuston hallinta muokataan palvelemaan tilaajan tarpeita, jotta sisältöä olisi helppo ja mukava päivittää jatkossakin.

Huolehdimme puolestasi verkkosivustoprojektin kaikista osa-alueista, suunnittelusta, ohjelmoinnista, asennuksista, käyttökoulutuksesta sekä ylläpidosta. Ylläpitosopimuksemme avulla verkkosivusto pysyy tietoturvallisena ja varmatoimisena.

WordPress-verkkosivusto on varma investointi tulevaisuuteen!

teknologia-ikoni

Integraatiot

Integraatioilla tarkoitetaan kahden tai useamman järjestelmän välillä tapahtuvaa automaattista tiedonsiirtoa. Integraatioiden avulla kaikki tärkeät tiedot pysyvät synkronoituna kaikissa yrityksen järjestelmissä ja ovat välittömästi henkilöstön käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta. Integraatiot muodostavat nykyaikaisen liiketoiminnan perustan. Integraatioita toteutetaan yleisimmin verkkosivustojen ja verkkopa ja tilausjärjestelmien sekä taloushallinto-ohjelmistojen välille. Ohjelmistojen välillä olevaa automaattista ohjelmistoa kutsutaan yleisimmin rajapinnaksi eli API:ksi.

Olemme toteuttaneet pieniä ja suuria integraatioita verkkopalveluiden ja taloushallinto- ja toiminnanohjausjärjestelmien välille. Osaamisemme kattaa mm. Netvisor ja Procountor -rajapinnat. Olemme myös toteuttaneet täysin räätälöityjä rajapintoja erilaisten ohjelmistojen välille.

Käytännössä tietoa voidaan kuljettaa tavalla tai toisella minkä tahansa järjestelmän kautta toiseen. On hyödyllistä aloittaa keskustelu integraatioista luotettavan teknisen asiantuntijan kanssa ennen kuin yrityksessä päätetään käytössä oleva ohjelmistokokonaisuus. Tällä keinolla varmistetaan eri järjestelmien yhteensopivuus.

Olemme toteuttaneet integraatioita mm. Azure AD, MS Dynamics 365, OpenAI, ChatGPT, Shopify, Netvisor, Procountor, YTJ-yritystieto, Paytrail, Checkout, Visma Pay, Eventilla, Lyyti, Hubspot, Kirjavälitys, MPASSid, Edustore, e-Perusteet, DigiOne, Sendgrid, Google SSO ja Microsoft SSO Google Classroom API -järjestelmiin.

Ota meihin rohkeasti yhteyttä jo hyvissä ajoin etukäteen kun mietit uutta ohjelmistokokonaisuutta. Olemme mukana mieluiten heti alkumetreiltä alkaen ja varmistamme edellytykset rajapintaprojektin onnistumiselle.

teknologia-ikoni

Verkkopalvelut ja sovellukset

Yrityksen hakiessa vahvaa digitalisaatiota, tulee usein kyseeseen laajemmat verkkopalvelut tai sovellukset, joiden avulla digiloikka saadaan aikaiseksi. Tämä voi tarkoittaa yrityksen usein toistuvien prosessien automatisointia, tiedon välittämistä yrityksen käyttäjille pilvipalvelun kautta tai verkkopalvelun kautta tapahtuvaa myyntiä ja tilausta.

Laajojen verkkopalveluiden tekninen arkkitehtuuri tulee selvittää etukäteen, jotta järjestelmä voidaan integroida myös yrityksen muihin ohjelmistoihin ja palveluihin. Usein tämä tarkoittaa yksilöllisesti yritykselle suunniteltua teknistä sisällönhallintajärjestelmää sekä korkean käyttökokemuksen käyttöliittymää, jota voidaan käyttää millä tahansa päätelaitteella tietokoneesta mobiililaitteeseen.

Olemme toteuttaneet asiakkaillemme useita pieniä ja keskisuuria verkkopalveluita, joiden avulla asiakkaamme ovat saaneet mittavia kustannussäästöjä tai luoneet kokonaan uutta digitaalista liiketoimintaa. Näiden palveluiden teknisenä pohjana käytämme usein avoimen lähdekoodin Laravel (Lumen)-kirjastoa, moderneja JavaScript-tekniikoita, PostGreSQL-tietokantoja sekä kehittyneitä pilvipalveluita. Näiden tekniikoiden avulla verkkopalvelusta saadaan nopea, vikasietoinen ja laajennettavissa oleva kokonaisuus.

Tarjoamme kokonaisvaltaista sovelluskehityksen projektinjohtoa, suunnittelua ja teknistä toteutusta oman henkilöstömme voimin. Mikäli yrityksessänne etsitään joustavaa kumppania digitalisaation edistämiseen verkkopalveluiden avulla, ota rohkeasti yhteyttä!

teknologia-ikoni

Hakukone-
optimointi ja SEO

Laadukkaat ja oikein optimoidut tekstisisällöt ovat avainasemassa verkkosivuston löytymisessä hakukoneista. Konsultoimme asiakkaitamme hakukoneoptimoinnin oikeaoppisiin käytäntöihin ja autamme sivuston rakenteen sekä sisällöntuotannon suunnittelussa.

Kun sisältö on hyvin optimoitu, se nousee orgaanisesti hakukonetuloksissa korkealle sijoitukselle, ja yrityksesi voi vähentää panostuksiaan SEM-mainontaan. Tarjoamme asiantuntevaa ohjausta hakukoneoptimointiin liittyen verkkosivustoprojektien yhteydessä.

teknologia-ikoni

Opetus­teknologia

Erityisosaamisalueenamme on seuraavan sukupolven digitaaliset oppimisympäristöt. Oppimisympäristöt perustuvat kehittämäämme Alfons Education -ekosysteemiin, joka mahdollistaa täysin uudenlaisen käyttökokemuksen ja räätälöinnin tavoitellun opetusprosessin mukaisesti. Se soveltuu erinomaisesti kaikkiin oppiaineisiin eri oppiasteille sekä myös yritysten henkilöstön koulutuskäyttöön. Ekosysteemillä on kymmeniä tuhansia tyytyväisiä opettaja- ja opiskelijakäyttäjiä.

Jos harkitset oppimisympäristö-ohjelmiston uusintaa tai koulutuksen muuttamista digitaaliseen muotoon ota yhteys meihin!

Täältä voit lukea lisää Alfons Education -ekosysteemistä.

Ylläpito ja jatkokehitys

teknologia-ikoni

Ylläpito

Huolehdimme toteuttamiemme verkkopalveluiden teknisestä ylläpidosta yhden luukun periaatteella. Palvelumme kattaa käyttäjätuen sekä nopean ongelmatilanteiden ratkaisun sovittujen vasteaikojen puitteissa.

Olemme siirtäneet sujuvasti useita verkkopalveluita meille ylläpidettäväksi ja jatkokehitettäväksi. Teemme siirron hyvässä hengessä meidän sekä vanhan palveluntarjoajan teknisten asiantuntijoiden kanssa yhteistyössä. Huolehdimme, että siirto ei aiheuta päänvaivaa tilaajalle, eikä käyttökatkoja palveluun.

Siirron yhteydessä teemme verkkopalveluun kattavan teknisen tarkastuksen ja teemme arvion tarpeellisista kehityskohteista. Suunnittelijamme käyvät myös alussa keskustelua asiakkaan kanssa käyttöliittymän ja sisällön mahdollisista päivitys- ja parannustoiveista.

teknologia-ikoni

Jatkokehitys

Kaikki toteuttamamme verkkosivustot ja verkkopalvelut ovat erinomaisesti soveltuvia tulevaisuuden jatkokehitykseen. Uuden toiminnallisuuden, integraation tai automaation lisääminen onnistuu meiltä kivuttomasti ja tuotteen elinkaari pitenee merkittävästi.

Sivuston jatkokehitystä teemme asiakkaan tarpeiden mukaan normaalien tuntiveloitusperusteidemme mukaisesti.

Haluatko selata työnäytteitämme?

Parhaiten saat selvitettyä osaamisemme tutustumalla referensseihimme. Olemme toteuttaneet suuren määrän mitä erilaisimpia projekteja menestyksekkäästi.