Helsingin seudun kauppakamari – UI-kit

Kuvakaappaus UI-kit-projektista

Toteutimme Helsingin seudun kauppakamarille UI-kitin, jonka tavoitteena on yhtenäistää digitaalisten kanavien ja palvelukokonaisuuksien ulkoasu vastaamaan toisiaan sekä kamarin uutta visuaalista ilmettä. Samalla huomioimme, että kaikki käyttöliittymä-elementit täyttävät saavutettavuusdirektiivin WCAG AA-tason.

UI-kit rakennettiin koko organisaatiota palvelevaksi elementti-kirjastoksi, jonka avulla asiakas voi yhtenäistää laajan palvelutarjoamansa ulkoasun, käyttöliittymät ja parantaa yleistä brändi-mielikuvaa. UI-kit toimii verkossa ja siihen on pääsy mistä ja milloin vain. Palvelusta on helppo ladata tarvittavat graafiset elementit käyttöön.

Projekti aloitettiin perussuunnittelu-työpajoilla, joissa kartoitettiin eri palveluiden ja liiketoimintojen toiveita ja tarpeita. Työpajojen perusteella työstettiin matriisi, josta kaikki projektin osapuolet näkivät selkeästi projektin lajuuden ja edistymisen. 

Perussuunnittelun jälkeen siirryttiin käyttöliittymäsuunnitteluun, jonka pohjalta kokonaisuus alkoi hahmottua. UI-kit ottaa kantaa kaikkiin tarvittaviin kokonaisuuksiin typografiasta ikoneihin ja väreistä kuvien käyttöön. Kokonaisuus sisältää myös laajan esimerkki-kirjaston, josta on helppo käydä tarkistamassa laajempien kokonaisuuksien määrittelyt.

Helsingin seudun kauppakamari vauhdittaa yritysten ja Helsingin seudun menestystä. HSKK kokooa helsinkiläiset yritykset verkostoksi ja vahvistaa yritysten ja niiden henkilöstön osaamista.

ASIAKAS

Helsingin seudun kauppakamari

MITÄ ME TEIMME

Työpajojen fasilitointi
Konseptointi
Graafinen suunnittelu
Visuaalinen ilme

Helsingin seudun kauppakamari

UI-kit on koko organisaatiota palveleva elementti-kirjasto, jonka avulla asiakas voi yhtenäistää laajan palvelutarjoamansa ulkoasut ja parantaa yleistä brändi-mielikuvaa. 

Kuvakaappaus UI-kit-projektista
Kuvakaappaus UI-kit-projektista

Asiakkaan kommentit työskentelystä kanssamme

Jessica Pirttimaa
kehitysasiantuntija
Helsingin seudun kauppakamari

Kuinka hyvin mielestänne täytimme projektin tavoitteet ja toiveet?

Projekti eteni mutkattomasti ja joustavasti alusta loppuun saakka. Alfonsin design-tiimi otti erinomaisesti huomioon organisaatiomme tarpeet ja toiveet eri näkökulmista, ja toteutti lopputuloksen saavutettavuus sekä käyttäjäkokemus vahvasti huomioiden. Projektin tavoitteet toteutuivat kiitettävästi – UI-kit auttaa meitä luomaan yhtenäistä asiakaskokemusta verkkopalveluissamme käyttäjien parhaaksi.

Minkälaista oli työskennellä kanssamme?

Alfons on erittäin asiantunteva ja ketterä yhteistyökumppani, joka tuli todistettua myös tässä projektissa. Arvostamme erityisesti Alfonsin tiimin kykyä huomioida ratkaisuissa yrityksen visio sekä erilaisten käyttäjien tarpeet. Koemme aina tulleemme kuulluiksi ja ymmärretyiksi Alfonsin kanssa työskennellessämme.

Lisätiedot projektista

Projektit

Parhaiten saat selvitettyä osaamisemme tutustumalla referensseihimme. Olemme toteuttaneet suuren määrän mitä erilaisimpia projekteja menestyksekkäästi. Voit myös rohkeasti tiedustella osaamisestamme suoraan huippuhyviltä asiakkailtamme!