Suomen Kirjailijaliitto

LÄHTÖKOHTA

Suomen kirjailijaliiton sivustouudistus tuli ajankohtaiseksi, kun vanha verkkopalvelu ei vastannut enää tämän päivän vaatimuksia ja erilaista sisällöllistä ja teknistä velkaa oli sivustolle kertynyt.

Keräsimme vuorovaikutteisissa työpajoissa yhteen näkemyksiä ja ideoita visuaalisen ilmeen ja verkkosivuston uudistustyön pohjaksi. Toteutimme kokonaisvaltaisen uudistuksen, jossa verkkosivuston lisäksi uudistimme myös Kirjailijaliiton visuaalisen ilmeen.

TAVOITTEET

Sivuston laaja sisältö on jaettu kahteen osaan: julkiselle sivustolle ja kirjautumisen taakse suljettuun jäsensivustoon. Tavoitteena oli jäsennellä julkisen sivuston ja jäsensivuston sisältö loppukäyttäjälle selkeiksi kokonaisuuksiksi sekä parantaa etenkin jäsenosion käytettävyyttä sähköisen jäsenluettelon ja jäsenkortin myötä.

Uuden visuaalisen ilmeen haluttiin viestivän liiton arvoista ja historiasta modernilla tavalla sekä toivottiin sen olevan jäsentensä näköinen, avoin ja helposti lähestyttävä.

TOTEUTUS

Toteutuksessa otettiin erityisesti huomioon selkeät kävijäpolut, saavutettavuus sekä avoimen ja suljetun jäsensivuston erottaminen rakenteellisesti ja toimintojen osalta.

Jäsensivuston keskiössä on kirjautumisen takana olevat jäsenelle oleelliset sisällöt kuten uutiset, tapahtumat, uusi sähköinen jäsenluettelo ja jäsenkortti. Sivun hallinnoinnin selkeyttämiseksi tekniseksi alustaksi valikoitui WordPressin multisite-kokonaisuus.

Rakensimme kokonaan uuden sähköisen jäsenosion, joka mahdollistaa jäsenen omien tietojen päivityksen ja tietojen näkyvyyden hallinnoinnin verkkolomakkeella. Lisäksi jäsen saa käyttöönsä sähköisen jäsenkortin ja muut vain jäsenille tarkoitetut sisällöt.

Sivusto rakennettiin teknisesti Alfons Digitalin oman perusteeman päälle. Laajuudestaan huolimatta sivusto latautuu erittäin nopeasti ja toimii hienosti kaikilla päätelaitteilla. Monipuolinen rakenne ja laaja valikoima WordPress Gutenberg -sisältöelementtejä mahdollistavat sisällöntuottajille monipuoliset vaihtoehdot sisältöjen esittelyyn. Sisällönhallinnan käyttökokemus saatettiin sellaiselle tasolle, että sisällönhallinta muistuttaa täysin julkista sivustoa, jolloin sisällöntuottajan elämä on mahdollisimman helppoa. Jäsenten palvelun parantamiseksi toteutettiin useita räätälöityjä toiminnallisuuksia Jäsenille tarkoitettuun extranet-sivustoon.

Visuaalisen ilmeen suunnittelussa huomioitiin saavutettavuus ja asiakkaan toiveet sekä erilaiset käyttökohteet. Visuaalisen ilmeen toteuttaminen aloitettiin työpajoilla, joiden pohjalta varsinainen piirtäminen aloitettiin. Toteuttamamme graafinen ohjeisto antaa työkalut visuaalisen ilmeen ja graafisten elementtien käyttöön. Huomioimme kaikki tarvittavat käyttötarkoitukset kirje- ja esityspohjista aina sosiaalisen median konseptointiin asti.

ASIAKAS

Suomen Kirjailijaliitto ry

MITÄ ME TEIMME

Konseptointi
Työpajojen fasilitointi
Graafinen suunnittelu
Visuaalinen ilme-uudistus
Sivuston rakennesuunnittelu
Käyttöliittymäsuunnittelu
WordPress-verkkosivusto
Jäsenosio
Backend-ohjelmointi
Frontend-ohjelmointi

www.kirjailijaliitto.fi

Uuden Kirjailijaliiton sivuston toivottiin olevan: Moderni, mutta historiansa tunteva, hillitty, mutta samalla värikäs ja rohkea.

Suomen kirjailijaliitto vahvistaa kirjailijoiden ammatillista asemaa ja edistää suomalaista kirjallisuutta.

Jäsenosio

Jäsensivuston keskiössä on kirjautumisen takana olevat jäsenelle oleelliset sisällöt kuten uutiset, tapahtumat ja uusi sähköinen jäsenluettelo. Uudistimme kokonaan sivuston jäsenosion ja rakensimme uuden sähköisen jäsenluettelon. Jäsenen omien tietojen päivitys ja tietojen näkyvyyden hallinnointi hoituu kätevästi verkkolomakkeella. Lisäksi jäsen saa omilla sivuillaan ajantasaisen sähköisen jäsenkortin näkyviin ja vain jäsenille tarkoitetut tapahtumat ja uutiset.

Asiakkaan kommentit työskentelystä kanssamme

Hanna-Reetta Schreck
Viestintäpäällikkö

Kuinka hyvin mielestänne täytimme projektin tavoitteet ja toiveet?

Projekti täytti kaikilta osin tavoitteet ja toiveet! Niin tekninen toteutus, visuaalisuus kuin kokonaisvaltainen palvelumuotoilukin onnistuivat erinomaisesti eri hankkeissamme (kolmet verkkosivut ja visuaalisen ilmeen uusiminen). Olemme erittäin tyytyväisiä kaikkiin!

Minkälaista oli työskennellä kanssamme?

Alfonsin henkilökunnan kanssa oli erinomaisen mukavaa ja miellyttävää asioida. Eniten projektimme parissa työskennellyt Mina Nytorp on ammattitaitoinen, mukava ja joustava. Lisäksi hän on tehokas ja osaa pitää projektin liikkeessä ja aikataulussa. Myös ongelmien ja pulmien ratkaisuun saimme paljon sekä luovaa että käytännöllistä apua.

Lisätiedot projektista

Projektit

Parhaiten saat selvitettyä osaamisemme tutustumalla referensseihimme. Olemme toteuttaneet suuren määrän mitä erilaisimpia projekteja menestyksekkäästi. Voit myös rohkeasti tiedustella osaamisestamme suoraan huippuhyviltä asiakkailtamme!