Kiiltomato – Lysmasken

Kiiltomato – Lysmasken on Suomen suurin kirjallisuuskritiikin verkkolehti jossa arvioidaan kotimaista ja käännettyä kaunokirjallisuutta sekä erityisesti kirjallisuutta käsitteleviä tietokirjoja sekä suomeksi että ruotsiksi.

Vanha sivusto oli sekä käyttöliittymältään, että ulkoasultaan uudistuksen tarpeessa. Verkkolehden uudistuksessa kiinnitimme erityisesti huomiota saavutettavuuteen, kirjallisuuskeskustelun esiin tuomiselle sekä käyttöliittymän kaksikielisyyteen.

Loimme onnistuneeseti Kiiltomadolle täysin uudenlaisen visuaalisen ilmeen, jossa toivottiin löytyvän sekä voimaa ja kantaaottavuutta, että journalistista laatua ja uskottavuutta.

Teknisessä toteutuksessa erityisenä haasteena oli vanhan, yli 4000 kirjoituksen kirjasto, joka tuli muuntaa nykyaikaiseen muotoon ja jolla eri artikkelityypit saatiin eriytettyä. Migraatiota varten toteutimme ohjelman, joka muunsi koko kirjaston metadatan uuteen muotoon. Näin saimme hyötykäyttöön kaikki vanhat, mutta merkitykselliset sisällöt ja säästimme asiakkaan työaikaa merkittävästi.

Toteutimme kritiikeille uudenlaisen hakutoiminnon ja rakensimme niiden yhteyteen suosittelupolun, jonka avulla lukija löytää lisää aihepiirin kirjoituksia. Näin saimme myös vanhoja kritiikkejä ja artikkeleita nostettua lukijoille näkyviin.

Uudistus sai suurta kiitosta asiakkaalta sekä myös verkkolehden tottuneilta kävijöiltä.

ASIAKAS
Lukukeskus

MITÄ ME TEIMME
Graafinen suunnittelu
Käyttöliittymäsuunnittelu
Backend-ohjelmointi
Frontend-ohjelmointi

www.kiiltomato.net
www.lysmasken.net


Lupaus lunastettiin verkkosivu-uudistuksen myötä: ”Nyt näytämme moniäänistä kirjallisuuskeskustelua käyvältä verkkolehdeltä”

Visuaalisessa ilmeessä toivottiin sekä voimaa ja kantaaottavuutta että journalistista laatua ja uskottavuutta.

Uudistuksen myötä Lysmaskenin tekstejä on mahdollista nostaa helpommin myös osaksi suomenkielistä etusivua, osoittaa lukijalle kiinnostavia jatkopolkuja ruotsinkielisten tekstien parissa.

Lisätietoja projektista

Projektit

Parhaiten saat selvitettyä osaamisemme tutustumalla referensseihimme. Olemme toteuttaneet suuren määrän mitä erilaisimpia projekteja menestyksekkäästi. Voit myös rohkeasti tiedustella osaamisestamme suoraan huippuhyviltä asiakkailtamme!