Strateginen tutkimus, (Suomen Akatemia)

Politiikkasuositukset tarjoavat tutkimushankkeissa tuotettua tietoa päätösten tueksi. Suomen kestävyyspolkujen on kuljettava samaan suuntaan -julkaisussa esitetään ehdotuksia toimenpiteiksi hiilineutraalin Suomen saavuttamiseksi, vesien ja meren hyvän tilan sekä luontokadon pysäyttämiseksi.

Suunnittelimme Strategisen tutkimuksen politiikkasuosituksille yleisilmeen ja taittopohjan lisäksi julkaisun infografiikan sekä kuvituksen.

ASIAKAS
Strateginen tutkimus (Suomen Akatemia)

MITÄ ME TEIMME
Graafinen suunnittelu & taitto
Infografiikka ja kuvituksen suunnittelu
Julkaisusarjan suunnittelu

KUVITUS
Tiina Liuska

LISÄTIETOJA JULKAISUSTA
www.aka.fi

Julkaisun tarkoitus on esittää etupäässä poliitikoille ja päätöksentekijöille muutospolkuja ja askelia kohti kestävän kehityksen tavoitteita. Suunnittelimme julkaisusta tiiviin infopaketin joka on visuaalisesti informatiivinen ja herättää heti vastaanottajan kiinnostuksen.

Kestävyyspolut on visualisoitu sisäaukeamalle helposti hahmotettavaan kaaviokuvaan jossa on nostettu esille kesvävyyskuilut sekä esitetty konkreettisia toimintasuosituksia ja ratkaisuja tavoitetilan saavuttamiseen. 

Monimutkaisen infograafin tavoitteet kuvitettuina selkeyttävät viestiä

• Toimenpide edistää hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista.
• Toimenpide edistää luontokadon pysäyttämistä.
• Toimenpide edistää vesien hyvä tilan saavuttamista.

Kannen kuvitukseen tiivistettiin Suomen tavoitetila: vesien ja meren hyvä tila saavutetaan vuoteen 2027 mennessä, hiilineutraalius vuoteen 2035 mennessä ja luontokato pysäytetään.

Lisätietoja projektista

Projektit

Parhaiten saat selvitettyä osaamisemme tutustumalla referensseihimme. Olemme toteuttaneet suuren määrän mitä erilaisimpia projekteja menestyksekkäästi. Voit myös rohkeasti tiedustella osaamisestamme suoraan huippuhyviltä asiakkailtamme!